Skip to main content

Igrica Yukon Pasijans online

Yukon Pasijans

2.7


Yukon Pasijans

Iukon Solitaire je zabavna pasijansna igra slična onoj Klondike Pasijans. Pokušajte da premestite sve karte sa stola na temelje da biste osvojili igru. Za razliku od klasičnog pasijansa, sve nepokrivene kartice možete premeštati kao grupu, bez obzira na bilo koji redosled.

  • 2021-03-06 17:29:56

    iana stj